Regulamin

I. Regulamin firmy MARTYN-EX s.c.

I. Informacje ogólne

Właścicielem serwisu internetowego jest firma MARTYN-EX s.c ,NIP:5242653257, siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 195 bud.F/11 zwanym dalej Martynex.pl. Firma MARTYN-EX jest dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych i innych na terenie Polski i UE. Biuro Obsługi Klienta czynne jest pod nr. tel. 22 428 51 76. Zakupów  w Martynex.pl może dokonywać każda osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub Osoba prawna. Korzystanie z zasobów sklepu oraz serwisu Martynex.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zamówienia i formy jego potwierdzenia

Zamówień można dokonywać 24h na drodze: poczty e-mailem na adres: sklep@martyn-ex.pl, formularza zamówienia (koszyk) w sklepie internetowym, telefonicznej pod nr 022 428 51 76  ( pon.- pt. od 8.00 do 17.00) potwierdzając wysłanym mailem w ciągu 12 godzin od złożenia deklaracji zamówienia przez telefon.

Każde      zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą mailową przez pracownika  firmy w ciągu 24 godzin.     Pracownik      MARTYN-EX  potwierdza dane teleadresowe      Klienta , fakt złożenia zamówienia, koszt, jak i termin jego dostawy po      sprawdzeniu dostępności produktowej.W      przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających      realizację złożonego już zamówienia przez Klienta, MARTYN-EX zastrzega      sobie prawo do wstrzymania jego realizacji po czym Klient jest      niezwłocznie poinformowany o zaistniałym zdarzeniu.MARTYN-EX      zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty produktów, znajdujących się na      stronach internetowych Martynex.pl bez podania przyczyn ich wycofania.W      przypadku ewentualnej zmiany ceny lub oferty zamówionych już produktów,      Martynex.pl niezwłocznie zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Klienta.      W przypadku nie zaakceptowania przez Klienta zmian lub innej części      zaakceptowanej już Oferty,  zamówienie na dany produkt nie będzie      zrealizowane.Ceny towarów zamieszczonych w ofercie sklepu Martynex.pl      podane są w złotych polskich i  nie zawierają      podatku VAT (ceny netto).MARTYN-EX      jest planikiem VAT-u i na prośbę wystawia faktury VAT.W      momencie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do otrzymania      Faktury VAT ( Firma, NIP, dane teleadresowe ) Widoczne Ceny netto w sklepie      Martyn-ex.pl maja charakter negocjacyjny.Każdy      kupujący spełniający kryteria zamówienia / zakupu i akceptujący powyższe      warunki ma możliwość negocjacji cen tylko na drodze wymiennej      korespondencji poczty e-mail.MARTYN-EX      dopuszcza innych form negocjacji ale niezbędne jest w tym przypadku  obustronne potwierdzenie wynegocjowanych      warunków droga poczty e-mail.Oferta      sklepu ważna jest do wyczerpania zapasów .

III. Wysyłka i sposoby płatności

Termin      realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w      terminu Martynex.pl informuje zamawiającego o wydłużeniu się czasu      realizacji złożonego zamówienia oraz określi / zaproponuje nowy termin realizacji      zamowienia.Formy      płatności:

1.Gotówka
Płatność możliwa przy dostawie towaru przez Firmę MARTYN-EX ( na terenie Warszawy  i okolic) lub płatność w kasie siedziby firmy.

2.Przelew

Wpłata na konto MARTYN-EX w formie przedpłaty lub na podstawie wystawionej przez FakturyProforma.

W      przypadku płatności za zamówiony towar przelewem przed jego dostawą, zamówiony      towar zostaje wysłany po wpłynięciu środków pieniężnych na konto sklepu      Martynex.pl, jednak nie później niż następnego dnia roboczego od daty      wpływu płatności na konto Martynex.pl.Zamówione      i zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm skurierskich na      wskazany w zamówieniu adres.Koszt      transportu / dostawy zamówienia pokrywa w całości Klient chyba że      wynegocjuje inaczej. Koszt ten każdorazowo ustalany jest przez pracownika Martynex.pl,      podawany jest w Potwierdzeniu Zamówienia, uzależniony jest od sposobu      dostawy i dostarczającej Firmy Kurierskiej.Odbiór      produktów dostarczonych do Klienta przez Firmę Kurierską musi zostać      potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W momencie odbioru      towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności Kuriera, czy      przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

IV. Gwarancje, reklamacje, rękojmia, zwrot towarów

Towary      zakupione w Martynex.pl są towarami fabrycznie nowymi i objęte są      gwarancją.Reklamacje urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do      firmy MARTYN-EX lub innego gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.Klient,      który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może, w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, bez podania przyczyn      od niej odstąpićZwrotowi      nie podlegają:towary       zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta lub oznaczone znakiem       " na specjalne zamówienie"urządzenia       których pierwsze uruchomienie może spowodować zmianę stanu fabrycznego –       nagrzewnice, klimatyzatory, grzejniki elektryczne.

Zwracany      towar należy zwrócić w takim stanie w jakim został zakupiony - w      oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu,      instrukcją oraz gwarancją. Dodatkowo należy wskazać konto bankowe, na      które zostaną przelane zwracane pieniądze, oraz złożyć oświadczenie na      piśmie (Podstawa      prawna Dz. U. z dnia 2 marca 2000 r).Jeśli      produkt był wysłany do klienta na koszt Firmy MARTYN-EX przy zwrocie      towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.Zwrotowi      nie podlegają koszty odesłania towaru.

V. Postanowienia końcowe

Wykorzystane      informacje technologiczne i handlowe dotyczące oferowanych produktów w Martynex.pl      są informacjami / danymi czysto katalogowymi producentów / importerów. Wobec      powyższego ZASTRZEGAMY sobie prawo do możliwości popełnienia ewentualnych      błędów lub zmian, które nie mogą być i nie będą podstawą do roszczeń wobec      nas.Wszystkie      wystawione produkty i ich nazwy zostały użyte wyłącznie w celach indentyfikacyjno-informacyjnych      i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.Składając      zamówienie Klient tym samym akceptuje powyższy REGULAMIN  i wyraża zgodę na przetwarzanie oraz      przechowywanie danych osobowych do celów  marketingowych oraz celów realizacji i      rozliczania transakcji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o      ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi jej zmianami.Dane      osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego      zamówienia, oraz do wystawienia faktury. Przetwarzane informacje są poufne      i nie mogą być i nie będą ujawniane/przekazywane osobom trzecim.Każdy      Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz      wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.W      sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy      Kodeksu Cywilnego.Wszelkiego      rodzaju sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu      zamieszonych w nim produktów prosimy kierować za pomocą formularza      kontaktowego lub w innej formie.

MARTYN-EX s.c.

 

 II. Pliki cookie

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

  1. Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  2. Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  3. Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  4. Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  5. Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  6. Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

Tagi